Montaż centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym

Centralne ogrzewanie jest powszechną metodą utrzymywania ciepła w budynkach. Ciepło tworzone jest w jednym miejscu, a następnie rozprowadzane po instalacji, która jest jego odbiornikiem we wnętrzach. Montaż centralnego ogrzewania rozpoczyna się od wyznaczenia miejsc, gdzie mają zostać zainstalowane grzejniki.

Centralne ogrzewanie – szybki i prosty montaż

Konieczne jest przy tym uwzględnienie punktów połączenia rur instalacyjnych oraz strefy, gdzie zostaną zainstalowane rozdzielacze. Uwzględnić należy zarówno piętro jak i parter.

Kolejnym krokiem jest określenie linii brzegu rur, co można zaznaczyć białą kredą na podłodze. Rury nie powinny przechodzić przez otwór drzwiowy, powinny być natomiast wprowadzone do kolejnego pomieszczenia przez nawiert w ścianie. W ten sposób zapobiega się ryzyku uszkodzenia rur w czasie umieszczania listwy podłogowej w drzwiach. Kolejnym krokiem jest dopasowanie wymiarów długości rur. Najczęściej stosowane są rury o średnicy wynoszącej 16 mm. Po dokonaniu pomiarów należy wykuć odpowiednie otwory w ścianach, gdzie znajduje się szafka rozdzielaczowa, a także w stropie celem doprowadzenia pionu. Wówczas można przejść do montażu szafki rozdzielczej wraz z rozdzielaczem. Istotny jest również montaż w rozdzielaczu zaworów odcinających, przez co można będzie odłączyć poszczególne grzejniki, zwłaszcza podczas awarii.

Po rozwinięciu rury instalacyjnej można pociąć ją na części oraz założyć rurki osłonowe. Po doprowadzenia rur można przystąpić do montażu grzejników. Należy najpierw kształtować podejścia do grzejników, a następnie wykonać montaż konsoli przyłączeniowej. Podczas instalacji centralnego ogrzewania nie należy zapominać także o rozłożeniu rur wzdłuż linii przebiegu aż do rozdzielacza.